Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

2 września 2019 r.

2.

Rada Pedagogiczna

12 września 2019 r. godz. 14.30

 3.

Spotkanie z rodzicami

19 września 2019 r. godz. 17.00

 4.

Rada Pedagogiczna

( szkoleniowa )

3 październik 2019 r. godz. 14.30

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Godz. 10.00 – akademia

 6.

Dyżur dla rodziców

16 październik 2019 r.     16.00 – 17.00

 7.

Zebranie z rodzicami

14 listopada 2019 r.

16.30 – klasy I – IV

17.00 – klasy V- VIII

 8.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2019 r.

 9.

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania

19 grudnia 2020 r.

 10.

Termin ustalenia ocen śródrocznych

16 stycznia 2020 r; godz. 14.30

 11.

Egzamin próbny ósmoklasisty

Styczeń 2020 ( organizatorzy wychowawcy klas VIII )

 12.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

21 stycznia 2020 r; godz. 14.30

 13.

Spotkanie z rodzicami podsumowujące pracę w I półroczu

23 stycznia 2020 r.

16.30 – klasy I – IV

17.00 – klasy V- VIII

 14.

Zakończenie I półrocze

26 stycznia 2020 r.

 15.

Ferie zimowe

27 stycznia – 9 lutego 2020 r. –woj. wielkopolskie.

 16.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu

13 lutego 2020 r. godz. 14.30

 17.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Marzec 2020 r.

Szkoły uczące się – ocenianie kształtujące

 18.

Zebranie z rodzicami

16 kwietnia 2020 r.

16.30 – klasy I – IV

17.00 – klasy V- VIII

 19.

Wiosenna przerwa świąteczna

9–14 kwietnia 2020 r.

 20.

Egzamin ósmoklasisty

1.Język polski –21 kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00

2. Matematyka –22 kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00

 21.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania

19 maja 2020 r.; godz. 14.30

 22.

Dyżur dla rodziców

21 maja 2020 r. godz. 16.00 – 17.00

 23.

Ustalenie przewidywanych ocen rocznych i ocen zachowania

31 maja 2020 r; godz. 14.30

 24.

Ostateczne wystawienie ocen rocznych

15 czerwca 2020 r. godz; 14.30

 25.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

19 czerwca 2020 r; godz. 14.30

 26.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 27.

Ferie letnie

27 czerwca–31 sierpnia 2020 r.

 28.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31 października 2019 r.

2,3 stycznia 2020 r.

21,22,23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r.( dzień z wychowawcą )