HISTORIA SZKOŁY

Trudno określić datę powstania pierwszej szkoły w Opatówku. Wiadomo, że na początku XVII wieku istniała szkoła parafialna, której uczniowie śpiewali modlitwy brewiarzowe przed niedzielną mszą święta, na wzór godzin kapłańskich.

Na podstawie aktu Wójta Gminy z roku 1812 dowiadujemy się o powszechnej szkole w Opatówku. Budynek został zbudowany z drewna i gliny, a mieścił się przy ulicy Borowskiej (dziś 3 - Maja 8). Następnie przez pewien okres szkoła zlokalizowana była w domu obok kościoła w tak zwanej „cukierni” zbudowanej przez gen. Zajączka. W roku 1870 w Opatówku istniały dwie szkoły: katolicka i ewangelicka. Obie znajdowały się w jednym budynku przy obecnej ulicy Łódzkiej. Nauczycielem w szkole katolickiej był w 1890 r. Stanisław Maron, a od 1896 r. Alfons Jaskłowski, W szkole ewangelickiej najpierw uczył Arendt, a później Adolf Plöetzke. Po pierwszej wojnie światowej w roku 1918 powstała w Opatówku siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna mieszcząca się w dawnym budynku fabrycznym w rynku (dziś dwupiętrowy budynek gminny przy placu Wolności). Z kolei 14 marca 1945 roku szkołę przeniesiono do pałacu po Karolu Schlosserze w parku przy ulicy Kościelnej. 30 kwietnia 1945 odbyło się uroczyste przekazanie szkole sztandaru, przechowywanego przez okres wojenny przez córkę byłego woźnego szkoły p. Władysławę Maciołek. Sztandar był bardzo ozdobny. Na jednej stronie na czerwonym tle widniał wyhaftowany w kole napis: „Myśmy przyszłością narodu” Publiczna Szkoła Powszechna w Opatówku, a w środku Orzeł Biały z koroną. Na odwrotnej stronie wyhaftowana została Matka Boska Częstochowska z napisem „Błogosław Nam Matko” (obecnie sztandar znajduje się w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku).

W roku 1946 Powiatowa Rada Narodowa w Kaliszu powzięła uchwałę o przeznaczeniu funduszu w kwocie 7 200 tysięcy złotych na budowę szkoły w Opatówku. Realizację uchwały powierzono Powiatowemu Komitetowi Budowy Szkół, który niezwłocznie zajął się zdobyciem odpowiedniego planu, zakupem i gromadzeniem materiałów. Prace zapoczątkowano 31 maja 1948 roku. Obywatele Opatówka dobrowolnie zgłosili 300 dniówek bezinteresownej pracy przy wykopach, co oszczędziło poważne kwoty, które musiałyby być wydatkowane na ten cel z funduszy publicznych. Nowy gmach szkoły podstawowej powstawał w błyskawicznym tempie. Zapał zaangażowanych w budowę murarzy przyczynił się do pobicia rekordu, o którym pisano w gazetach: „Godzina 17.35. Koniec pracy, jeszcze pomiary, obliczenia i po kilku minutach wynik jest znany: 33.613 cegieł, 91.59 m3 muru. Wykonano 2.479,5 procent normy. (…) Przy tym tempie pracy czterej murarze byliby zdolni w ciągu jednego dnia postawić chłopu chałupę.”

 

W końcu nadeszła ta upragniona przez wszystkich obywateli Opatówka chwila. 1 grudnia 1951 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku szkolnego wybudowanego wysiłkiem Państwa Ludowego, Gminnej Rady Narodowej i gromad obwodu szkolnego. Tak upływały lata nauki w nowym gmachu szkoły. W roku szkolnym 1967/68 wydłużono czas trwania nauki w szkole podstawowej do 8 lat. W czerwcu 1970 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną, a w roku szkolnym 1971/72 przemianowano kierowników szkół na dyrektorów. W rok później podniesiono Szkołę Podstawową w Opatówku do rangi Zbiorczej Szkoły Gminnej, pełniącej zwierzchnictwo nad szkołami w: Sierzchowie, Tłokini Wielkiej, Cieni Drugiej, Michałowie II, Winiarach, Rajsku, Marianowie, Chełmcach, Dembem Kolonii, Szałem oraz przedszkolem w Opatówku, Tłokini Wielkiej i Winiarach oraz szkołą ponadpodstawową: Zasadniczą Szkołą Rolniczą w Opatówku i Rożdżałach.

 

8 maja 1975 roku szczególnie zapisał się w historii szkoły w Opatówku. Tego dnia nadano Zbiorczej Szkole Gminnej imię wielkiego Polaka i sportowca Janusza Kusocińskiego. Jak donosi gazeta z tego okresu: „Sport w tej szkole odgrywa doniosłą rolę. Szkoła w Opatówku ma na koncie swoje pierwsze sportowe sukcesy.(…) Od września 1974 roku działa tutaj klasa sportowa.(…) szkoła w Opatówku jest jedną z najaktywniejszych w powiecie.” To właśnie sportowy duch tej szkoły przyczynił się do dokonania przez młodzież szkolną wyboru Janusza Kusocińskiego na patrona szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia odsłonięto wyrytą przez rękę artysty tablicę pamiątkową. Dalsze osiągnięcia sportowe szkoły, o których regularnie pisały lokalne gazety, dały potwierdzenie temu, że szkoła okazała się godna swego patrona.

 

W roku 1977 cała wspólnota szkolna przygotowywała się do uroczystości przekazania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Wydarzenie to odbyło się 9 maja i było dla wszystkim ogromnym przeżyciem, któremu towarzyszyła powaga i dostojność.

 

 

Rok szkolny 1981/82 rozpoczął się pod znakiem 5-dniowego systemu pracy w szkole. Od tamtej pory szkoła żyła własnym życiem obchodząc swoje święta i dążąc małymi kroczkami do wielkich sukcesów. W roku szkolnym 1998/99 odbył się pierwszy w historii szkoły zjazd absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku 1980.

 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 1998/99 odszedł ze szkoły ostatni rocznik uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1999/2000 uczniowie rozpoczęli naukę w sześcioletniej szkole podstawowej.

 

8 maja 2000 roku obchodzono uroczyście 25. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Opatówku imienia Janusza Kusocińskiego. Tego dnia młodzież szkolna odnowiła przyrzeczenie nieustannego podejmowania trudu niesienia jak pałeczki sztafetowej dzieła swego patrona, jego idei jak również ogromnej woli walki.

 

1 grudnia 2001 roku to kolejna bardzo ważna data w historii szkoły – jubileusz 50 – lecia oddania do użytku budynku szkoły. Jubileusz 50 – lecia szkoły był dla wszystkich związanych z nią osób wydarzeniem szczególnym. Szkoła długo przygotowywała się na przyjęcie gości. Powołany został specjalny komitet organizacyjny a patronat medialny objęły: gazeta „Ziemia Kaliska, TVP 3 Poznań, radio „ESKA”. W telewizji i prasie prezentowane były relacje i artykuły ukazujące pracę i dorobek szkoły.

 

Można powiedzieć, że Szkoła Podstawowa w Opatówku latami pracowała i nadal pracuje na swoje wielkie sukcesy. Od wielu lat corocznie organizowane są tradycyjne szkolne uroczystości. Opatówecka młodzież doskonale wie, że jest czas na naukę i czas na zabawę. Uczniowie dają temu wyraz przez udział w wielu konkursach przedmiotowych (nie tylko na poziomie szkolnym), potrafią łączyć naukę z przyjemnością uczestnicząc w rajdach turystycznych i wycieczkach krajoznawczych, i co pewnie dla nich najprzyjemniejsze - wspaniale bawić się na szkolnych zabawach. Z udziałem swoich nauczycieli i wychowawców tworzą również bogate tradycje. Idealnym przykładem jest coroczne wystawianie przedstawień
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Od roku 2001 uczniowie zaprezentowali inscenizacje m.in. takich baśni jak: „Kopciuszek”, „Kot w butach”, „Królewna Śnieżka”, „Śpiąca królewna”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Królewicz z kolcami”, „Żelazne trzewiczki”, „Kot w butach” czy „Pinokio”.

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatówku nie pozostają bierni wobec akcji charytatywnych. Jedną z wielu jest Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy” i choć Szkoła Podstawowa w Opatówku corocznie włącza się w akcję WOŚP, rok 2006 okazał się rokiem szczególnym. Szkoła przystąpiła do programu szkoleń „Ratujemy i uczymy ratować” prowadzonych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak nie trudno się domyślić, głównym celem programu było przeszkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie szkoleń, szef WOŚP – Jurek Owsiak przyjechał do Opatówka, by uwiecznić to wydarzenie pamiątkowym zdjęciem. Tym sposobem Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego przestała być szkołą jak wiele innych. Twarze kilkanaściorga dzieci ze Szkoły Podstawowej w Opatówku pojawiły się na 800 ogromnych plakatach, które zawisły w 17 największych miastach Polski, by firmować akcję Jurka Owsiaka. Dzięki temu, uczniów z opatóweckiej podstawówki poznała cała Polska.

Rok szkolny 2011/2012 był dla szkoły rokiem wyjątkowym i szczególnym. Zacna Alma Mater obchodziła bowiem Jubileusz 60-lecia funkcjonowania w budynku przy ulicy Szkolnej 3. Główne uroczystości odbyły się 11 maja 2012 roku. Wzniosłym i niezwykle ważnym akcentem tej rocznicowej gali było ufundowanie nowego sztandaru szkoły, który w swej treści zawiera pewne elementy swoich dwóch poprzedników – jako wyraz ciągłości wartości i tradycji.

Choć ciągle następują jakieś zmiany, to w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku nadal najważniejsza jest jej podstawowa rola – opieka nad dziećmi i nauczanie. Mając tak bogatą historię cała społeczność szkolna dba o tradycję, konsekwentnie nawiązując do postaci patrona i jego pasji, a jednocześnie buduje nową przyszłość starając się iść z duchem czasu, by tworzyć przyszłym pokoleniom coraz lepsze warunki nauki. Szkoła Podstawowa w Opatówku ciągle proponuje swoim podopiecznym coś nowego, ponieważ również przed nimi stają odmienne niż kiedyś zadania i wyzwania.

 

 

Poczet kierowników i dyrektorów Szkoły Podstawowej w Opatówku od roku 1945.

1945 – 1969 Jan Jaśkiewicz

 

1969 – 1984 Stanisław Brzęcki

 

1984 – 1989 Marian Zadka

 

1989 – 2008 Henryka Woźniak

 

2008 – 2019  Mateusz Przyjazny

                      

                     2019 - Beata Tomczak

 

Hymn Szkoły Podstawowej w Opatówku:

Otulony zielenią drzew

i w słońca złotego blask.

w Opatówku szkolny nasz gmach,

wita młodzieży kwiat.

Pełna życia i radości młodzież

chętnie z zapałem, pokonuje nauki trud

mozolną pracą swą.

Dumnie niesiemy

szkolny nasz sztandar

z orła białego znakiem.

Przechowany wrócił do nas

po strasznej wojny dniach,

jest symbolem siły, potęgi,

Ojczyzny naszej piękny znak.

Przy nim skupiona

szkolna dziatwa

w przyszłości patrzy dni,

miła szkoło Opatówka kwiat,

służ swym uczniom setki lat.