O PROJEKCIE - EDUKACJA AKTYWNA

Katarzyna Lewicka

„Aktywna edukacja”  jest programem

realizowanym w ramach współfinansowanego ze środków europejskich projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach". Jest on prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym założeniem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Działania związane z projektem koncentrują się w szczególności na:

- przygotowaniu szkół do określenia potrzeb w zakresie potrzebnego sprzętu informatycznego i sprecyzowania wymagań wobec niego,

-przygotowaniu dyrektorów szkól i nauczycieli do optymalnego wykorzystania już posiadanych oraz pozyskiwanych w przyszłości zasobów sprzętowych,

- przygotowaniu nauczycieli do korzystania z edukacyjnych zasobów dostępnych w formie elektronicznej,

- zainicjowaniu współpracy nauczycieli pracujących w jednej i różnych szkołach do wspólnego uczenia się wykorzystywania TIK na lekcjach i poza nimi.

Z założenia realizatorów wynika, że program „Aktywna edukacja” ma stanowić narzędzie przygotowujące do optymalnego wykorzystania sprzętu cyfrowego oraz racjonalnego planowania pozyskiwania takiego sprzętu w przyszłości - po to, by idący z duchem cyfryzacji nauczyciele umieli atrakcyjnie i skutecznie współpracować z uczniami i ze sobą.