Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Czeszewie.

Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie mieści się w zabytkowym, historycznym budynku.

Adaptacja budynku byłego Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego. Podczas wycieczki klas II b i II d oraz dzieci z Sierzchowa - 5 czerwca w ośrodku czekał na nas podleśniczy, edukator - Marek Dobroczyński.

Podczas pobytu na terenie ośrodka, dzieci mogły poznać pracę leśnika, narzędzia jakie wykorzystuje w swojej pracy. Pan Marek opowiadał dzieciom o zwierzętach żyjących w lasach, grał na trąbce sygnały łowieckie. Dzieci obejrzały film ekologiczny i podejrzały życie ptaków w budkach lęgowych.

Kolejnym punktem wycieczki poznanie budowy rzeki.   Konstrukcja instalacji umożliwia uczestnictwo w zabawie, której towarzyszą: wrażenia akustyczne, wizualne – puzzle czy model oczyszczalni ścieków, płynące strugi wody, wyrastające rośliny i oczywiście bodźce dotykowe . Realizowane jest tu bez wątpienia hasło: „bawiąc-uczyć". Wykonywane przez uczestników zadania były wzbogacane przez komentarz podleśnika - pana Marka. Uzmysłowiły dzieciom, ważną rolę rzeki i wody w życiu roślin, zwierząt i wreszcie człowieka.

Poszczególnymi etapami zabawy były:

  • napełnianie wiaderek wodą, z różnych źródeł,
  • wylanie wody do rynny uruchamiającej nurt rzeki,
  • budowa tamy bobrowej (puzzle),
  • wywołanie (zainscenizowanie) powodzi,
  • podmywanie brzegu,
  • oczyszczanie rzeki ze śmieci i skażeń,
  • powrót do rzeki czystej i ostatecznie morza.

Na zakończenie przepłynęliśmy promem ,,Nikodemem" na drugą stronę Warty, gdzie mogliśmy posilić się przy ognisku. Dzieci z apetytem zajadały samodzielnie upieczone w ognisku kiełbaski. Był czas na zabawy i odpoczynek na leśnej polanie, położonej malowniczo nad Wartą.

Dzieci podczas wycieczki były pod opieką p. Magdaleny Galuby, p. Renaty Albrecht i  p. Bogumiły Kwaśniewskiej.

 

Tekst/foto: B. Kwaśniewska