Zapisy do szkoły

Szanowni Rodzice!

 

 Szkoła Podstawowa w Opatówku  przypomina o obowiązku zapisania:

a) dziecka 7 - letniego   do klasy pierwszej szkoły podstawowej

oraz informuje o możliwości zapisania do klasy pierwszej

b) dziecka 6-letniego ( które w wieku lat 5 korzystało z wychowania przedszkolnego)

Z powodów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszeń /zapisów/ do dnia 31 marca 2017 r.

( w kwietniu każda szkoła musi opracować arkusz organizacyjny na następny rok szkolny – tak więc wiedza o decyzji Rodziców jest dla nas niezbędna).

 Wnioski /zgłoszenia/ do szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz  można je pobrać ze  szkolnej strony internetowej- zakładka  -DO POBRANIA

Serdecznie zapraszamy!

 Jednocześnie informujemy, iż w roku 2017 Szkoła Podstawowa w Opatówku nie przyjmuje zapisów do oddziału przedszkolnego. Wszelkie wnioski przyjmuje Publiczne Przedszkole w Opatówku, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek.

 *

Ustawodawca przewiduje inne regulacje dla dzieci z opinią lub orzeczeniem Publicznej Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.

 Atuty naszej szkoły:

 • - wykształcona i doświadczona kadra,
 • - opieka pedagoga i higienistki szkolnej,
 • - zajęcia logopedyczne (2 gabinety),
 • - 18 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych (w tym 8 z tablicami interaktywnymi),
 • - internet w każdej sali lekcyjnej,
 • - biblioteka z bogatym księgozbiorem i możliwością korzystania z komputerów,
 • - świetlica zapewniająca opiekę w godzinach 6.00-16.00,
 • - duży plac zabaw,
 • - doskonała lokalizacja: w pobliżu park i las,
 • - podjazd i platforma schodowa dla niepełnosprawnych,
 • - kuchnia i stołówka na terenie szkoły prowadzona przez dzierżawcę,
 • - bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, m. in.:
  • koło artystyczne dla uczniów klas I-III,
  • koło polonistyczno-recytatorskie dla uczniów klas IV-VI,
  • koło plastyczne,
  • koło matematyczne,
  • koło przyrodnicze,
  • koło języka angielskiego,
  • koło języka niemieckiego (kl. VI),
  • chór szkolny,
  • Klub Europejczyka,
  • SKKT,
  • wyjazdy do kina, teatru, filharmonii,
  • liczne wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze,
  • nauka pływania na basenie w Kaliszu,
  • zajęcia w ramach organizacji PCK i ZHP,
 • - wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia rewalidacji indywidualnej,
  • realizacja projektów  „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, "Mały Mistrz", "Junior Sport",
 • nadto: możliwość udziału w zajęciach odpłatnych prowadzonych na terenie szkoły, takich jak:
  • TAEKWON-DO,
  • JU-JITSU,
  • dodatkowe lekcje języka angielskiego,
  • nauka tańca.