Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

1 września 2016r.

Sierzchów godz. 800

Opatówek godz. 900

2.

Rada Pedagogiczna ( zatwierdzenie planów pracy)

12 września 2016r.

3.

Wywiadówka –/ w tym wybory do Rady Rodziców/

15 września 2016r.

Sierzchów – godz. 15.00  

Opatówek- godz. 17.00

4.

Akademia szkolna z okazji DEN

13 października 2016r.

5..

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( dotyczy klas I – VI )

Szkoła macierzysta w Opatówku zapewnia opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 6.30- 16.00,

14 października 2016r.

31 października  2016r.

2 listopada 2016r.

2 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

6.

Rada Pedagogiczna – szkoleniowa

listopad 2016r.

7.

Wywiadówka – spotkanie z rodzicami klas I-VI

17 listopada 2016r.

Sierzchów – godz. 15.00  

Opatówek- godz. 17.00

8.

Rada Pedagogiczna ( analiza procesu nauczania )

grudzień 2016r.

9.

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach nagannych z zachowania ( za I semestr )

do 20 grudnia 2016r.

10.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

11.

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych ocenach z zachowania ( za I semestr )

do 2 stycznia 2017r.

12.

Termin poinformowania uczniów o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i ustalonych śródrocznych ocenach z zachowania

do 16 stycznia 2017r.

13.

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja semestralna

24 stycznia 2017r.

14.

Wywiadówka ogólna ( i w klasach ) – podsumowanie I semestru

26 stycznia 2017r.

Sierzchów – godz. 15.00  

Opatówek- godz. 17.00

15.

Zakończenie I semestru nauczania

27 stycznia 2017r.

16.

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2017r.

17.

Rada Pedagogiczna- szkolenie

marzec  2017r.

18.

Rekolekcje wielkopostne

3 dni / zgodnie z decyzją Ks. Proboszcza/

19.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017r.

20.

Wywiadówka – spotkanie z rodzicami klas I-VI –

27 kwietnia 2017r.

Sierzchów – godz. 15.00  

Opatówek- godz. 17.00

21.

Dzień Patrona

8 maja 2017r.

22.

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych rocznych ocenach nagannych z zachowania

do 19 maja 2017r.

23.

Termin poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych rocznych ocenach z zachowania

do 29 maja 2017r.

24.

Termin poinformowania uczniów o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ustalonych rocznych ocenach z zachowania

do 9 czerwca 2017r.

25.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna

19 czerwca 2017r.

26.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wręczenie świadectw i nagród

23 czerwca 2017r.

27.

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017r.  godz. 1212

28.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

29.

Egzaminy poprawkowe

30-31 sierpnia 2017r. godz. 800

30.

Rada Pedagogiczna (przygotowanie nowego roku szkolnego )

31 sierpnia 2017r. godz. 900

31.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września  2017r.

Sierzchów godz. 800

Opatówek godz. 900

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

1 września 2015 r.

 

2.

Rada Pedagogiczna ( zatwierdzenie planów pracy)

10 września 2015 r.

3.

Wywiadówka –/ w tym wybory do Rady Rodziców/

14 września 2015 r.

4.

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa

6 października 2015 r.

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015 r./środa/

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ( dotyczy klas I – VI )

Szkoła macierzysta w Opatówku zapewnia opiekę nad dziećmi w godz. 7.00- 16.00,

szkoła filialna w Sierzchowie zgodnie z planem lekcji i świetlicy

2 listopada 2015 r.

5 kwietnia 2016 r. sprawdzian klas VI

( nie dotyczy szkoły filialnej w Sierzchowie)

29 kwietnia 2016 r.

2 maja 2016 r.

4 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

7.

Wywiadówka – spotkanie z rodzicami klas I-VI

3 grudnia 2015 r.

Opatówek- godz. 17.00

8.

Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych ( za I okres ) z przedmiotów oraz ocen nagannych z zachowania

do 10 grudnia 2015r.

9.

Rada Pedagogiczna ( analiza procesu nauczania )

14 grudnia 2015 r.

10.

Termin poinformowania  o przewidywanych ocenach okresowych z przedmiotów i z zachowania

do 18 grudnia 2015 r.

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

12.

Termin powiadomienia uczniów i rodziców o ustalonych ocenach za I okres

do 4 stycznia 2016 r.

13.

Rada Pedagogiczna- klasyfikacja okresowa

11 stycznia 2016 r.

 

14.

Wywiadówka ogólna ( i w klasach )

14 stycznia 2016 r.

15.

Zakończenie I okresu nauczania

15 stycznia 2016 r.

16.

Ferie zimowe

18 stycznia – 31 stycznia 2016 r.

17.

Rada Pedagogiczna- szkolenie

marzec  2016 r.

18.

Rekolekcje wielkopostne

3 dni / zgodnie z decyzją Ks. Proboszcza/

19.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 -29 marca 2016 r.

20.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

5 kwietnia 2016 r.

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

część 2. – język angielski –

godz. 11:45

dodatkowy termin sprawdzianu

1 czerwca 2016 r.

 

21.

Wywiadówka – spotkanie z rodzicami klas I-VI

28 kwietnia 2016 r.

Sierzchów – godz. 15.00                       Opatówek- godz. 17.00

 

22.

Dzień Patrona

6 maja 2016 r.

23.

Termin poinformowania ucznia i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych z zachowania

do 19 maja 2016 r.

24.

Termin poinformowania  o przewidywanych ocenach rocznych

do 30 maja 2016 r.

25.

Termin powiadomienia o ustalonych ocenach rocznych

do 12 czerwca 2016 r.

26.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna

20 czerwca 2016 r.

27.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wręczenie świadectw i nagród

24 czerwca 2016 r.

28.

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

24 czerwca 2016 r.  godz. 1414

29.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

30.

Egzaminy poprawkowe

29-30 sierpnia 2016 r. godz. 800

31.

Rada Pedagogiczna (przygotowanie nowego roku szkolnego )

30 sierpnia 2016 r. godz. 900

32.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września  2016 r.

Sierzchów godz. 800

Opatówek godz. 900