Wyniki sprawdzianu klas VI w roku 2013

Wyniki sprawdzianu klas VI w 2013 r.

ŚREDNIA ZA ARKUSZ / do uzyskania za arkusz - max. 40 pkt./

Wynik SP Opatówek

Województwo wielkopolskie

Okręg = OKE

w Poznaniu

tj. województwo lubuskie, wielkopolskie

i zachodniopomorskie)

Powiat kaliski - ziemski

Powiat Kalisz - miasto

Polska = kraj

Gmina Opatówek

25,83

23,37

23,37

23,54

24,95

24,03

23,41