Breadcrumbs

STRONA STARTOWA KONKURSY IV KONKURS FOTOGRAFICZNY - zaproszenie


IV KONKURS FOTOGRAFICZNY - zaproszenie Drukuj Email

 

 

Regulamin IV konkursu fotograficznego

„W kalejdoskopie małych stworzeń

  1. W IV konkursie fotograficznym przedmiotem zainteresowania uczestników mają być małe żyjątka; motyle, ślimaki, chrząszcze, chrabąszcze, żuczki, mrówki, biedronki, pająki, ćmy, ważki, kleszcze, muchy, pszczoły, osy, bąki, trzmiele, itp.

Mile widziane zdjęcia zrobione w różnych porach roku.

2. Organizatorem konkursu są:

  • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego,
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.

3. Celem konkursu jest:

a) ukazanie piękna i różnorodności małych stworzeń w pełnej dowolności interpretacyjnej,

b) upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

c) rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci i młodzieży,

d) promowanie młodych talentów,

e) propozycja twórczej formy spędzania wolnego czasu.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5. Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora do publikacji.

6. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem

i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, stronie internetowej, na wydawanych przez siebie materiałach

a także do wielokrotnej ekspozycji w różnych miejscach.

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

9. Fotografie należy przesłać pocztą, kurierem (na koszt nadawcy) lub dostarczać osobiście do siedziby Kaliskiego Oddziału PTTK, ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz.

10. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu A4 - 21x29,7 cm (bez daty na zdjęciu) na papierze matowym z dopiskiem na kopercie: „Konkurs fotograficzny”.

11.Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, szkołą, miejscem, tytułem zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

12.Zdjęcia należy przesłać również w postaci elektronicznej na płycie CD. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.

13. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

14. Fotografie nie mogą być efektem montażu komputerowego.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów oraz do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

16. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

17. Prace należy nadsyłać do 31.05.2013 r.

18. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

19. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.

20. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

21.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu wyznaczonym przez organizatora o czym uczestnicy zostaną poinformowani na początku czerwca 2013 r. w swoich szkołach

Poszukującym tego co piękne, a niekiedy ukryte i niedostrzeżone,

życzymy wspaniałej przygody z aparatem.

POWODZENIA!

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)